www.nieuwolda.eu
Nieuwolda werd in de periode van ontstaan Troppelhuysen (groep huizen) of Midwolwolderhamrik (buitengebied van Midwolda) genoemd. De aanleg van het Termunterzijldiep ( 1601), welke de afwateringsfunctie van de grotendeels dichtgeslibde Termunter Ee overnam, betekende een belangrijke stimulans voor de ontwikkeling van het dorp. Ontstaansgeschiedenis In het gebied waar Nieuwolda ligt, het Oldambt, wordt het reliëf vrijwel uitsluitend bepaald door de afzettingen uit het Pleistoceen en het Holoceen. In de Saale-ijstijd ( circa 120.000 jaar voor Chr.) werd het noordelijk deel van Nederland door landijs bedekt. Tijdens de jongste ijstijd bereikte het landijs Nederland niet. In de zeer koude periodes kwamen zeer dikke pakketten dekzand tot afzetting. In het Dollard gebied komt het dekzand aan de oppervlakte op en rondom de glaciale heuvels. Bij aanvang van het Holoceen, 10.000 jaar voor Chr., werd zeeklimaat geleidelijk warmer en vochtiger waardoor zeespiegel rijzing optrad en een daarmee gepaard gaande stijging van de grondwaterstanden. Onder deze omstandigheden werd veengroei mogelijk. De veengroei is waarschijnlijk begonnen aan de randen van het Dollardkleigebied. Ongeveer 3000 jaar voor Christus kwam het in het Dollardgebied tot getijdenafzettingen. In de omgeving van Nieuwolda werden toen mariene sedimenten afgezet in een geulensysteem. In de 15e en 16e eeuw werd het Dollardgebied grotendeels door de zee overstroomd. Hierbij werden twee grote baaien gevormd: de westelijke Dollardboezem en de oostelijke Dollardboezem. De Dollardboezems zijn vervolgens langzamerhand weer dichtgeslibd en ingedijkt.
Welkom op de site van Nieuwolda Wij willen met deze site informatie te verstrekken over Nieuwolda en een beeld geven van de vele mogelijkheden die Nieuwolda biedt aan zowel de eigen inwoners, toekomstige inwoners, oud inwoners, aan gasten die tijdelijk in Nieuwolda verblijven maar ook aan iedereen die geinteresseerd is in Nieuwolda.
Laatste update 20-8-2016 Welkom Bedrijven Dorpswandeling Agenda Contact
VALT HET DOEK VOOR NIEUWOLDA .EU ? WILT U MEER INFORMATIE WAT DE REDEN DAARVOOR IS ?  STUUR EEN MAIL NAAR : INFO@NIEUWOLDA.EU
Welkom